Car Wrapping Schulungen

Kommende Veranstaltungen


Datum / Zeit Workshop / Lehrgang / Adresse Allg. Infos
Preis

17.04.2018 - 18.04.2018
Autofolierung Lehrgang "WRAP-MASTER"
bei Folierung-Wien.at
Guschelbauergasse 8, 1210 Wien
Freie Plätze: 4
Dauer: 2 Tage
Zertifikat: Wrap-Master

799,00 €


Schulungen Car Wrapping


17.04.2018 - 20.04.2018
Car Wrapping Lehrgang "LEGEND"
bei Folierung-Wien.at
Guschelbauergasse 8, 1210 Wien
Freie Plätze: 6
Dauer: 4 Tage
Zertifikat: Wrap-Experte

1.999,00 €


Schulungen Car Wrapping


17.05.2018 - 18.05.2018
Autofolierung Lehrgang "WRAP-MASTER"
bei Folierung-Wien.at
Guschelbauergasse 8, 1210 Wien
Freie Plätze: 6
Dauer: 2 Tage
Zertifikat: Wrap-Master

799,00 €


Schulungen Car Wrapping


07.06.2018 - 08.06.2018
Autofolierung Lehrgang "WRAP-MASTER"
bei Folierung-Wien.at
Guschelbauergasse 8, 1210 Wien
Freie Plätze: 6
Dauer: 2 Tage
Zertifikat: Wrap-Master

799,00 €


Schulungen Car Wrapping